Vanaf 2026 Is Enkel De Elektrische Bedrijfswagen Nog Fiscaal ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper thumbnail

Vanaf 2026 Is Enkel De Elektrische Bedrijfswagen Nog Fiscaal ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Published Jan 28, 22
5 min read

Bedrijfswagen Als Deel Van Het Loonpakket - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Voordelen voor de werknemer Voor je medewerker betekent een bedrijfswagen een flinke ten opzichte van een eigen auto. Gebruikt hij de bedrijfswagen ook privé, dan betaalt hij daarvoor enkel belasting. Hij hoeft de wagen niet aan te kopen en heeft ook geen zorgen over de kosten voor onderhoud, reparaties en verzekering.

Voordelen voor jou als werkgever Als werkgever is het om je medewerker een bedrijfswagen ter beschikking te stellen dan hem een gelijkwaardige loonsverhoging toe te kennen. Een bedrijfswagen staat namelijk los van vakantiegeld of een dertiende maand. Daarnaast is een bedrijfswagen net als de bijkomende autokosten. De solidariteitsbijdrage (gebaseerd op de CO2-uitstoot) die je per bedrijfswagen betaalt, is een volledig fiscaal aftrekbare kostenpost.

De Voordelen Van Alternatieve Verloning Voor Kmo's - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperWat Is Voordeliger: Salariswagen Of Eigen Wagen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Auto Kopen Met De Vennootschap Of Privé? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperOnze Webinar Rond Groene Mobiliteit - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Ook kan je - afhankelijk van de CO2-uitstoot - aftrekken, denk hierbij aan kosten voor onderhoud en reparaties, verzekeringen en brandstof voor je wagenpark. Interestlasten zijn zelfs tot 100% aftrekbaar. Wat kost een bedrijfswagen voor de werkgever? Als werkgever kan je ervoor kiezen de bedrijfswagens voor je medewerkers te .

Vanaf 2026 Is Enkel De Elektrische Bedrijfswagen Nog Fiscaal ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Een bedrijfswagen leasen of kopen? Zowel leasen als kopen heeft zo zijn voor- en nadelen. We zetten ze op een rijtje: Aftrekbaarheid van een bedrijfswagen voor de werkgever De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook gevolgen voor de aftrekbaarheid van de wagens. Sinds 2020 geldt zowel voor zelfstandigen als voor vennootschappen een geheel .

Berekenen Vaa 2022 Van Je Bedrijfswagen - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperWijziging Aftrekbaarheid Autokosten Aanslagjaar 2022 - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Dit VAA is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, wat inhoudt dat de waarde van het voordeel boven op de bezoldigingen wordt meegenomen volgens de gebruikelijke schalen van bedrijfsvoorheffing. Dat gaat via een . Voor bedrijfswagens geldt dat het forfaitair bedrag wordt bepaald op basis van de cataloguswaarde, de ingebouwde degressiviteit op basis van de leeftijd van de wagen en de CO2-uitstoot.

Om de CO2-uitstoot te bepalen, wordt de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven wagens in rekening gebracht. Die gemiddelde CO2-uitstoot wordt elk jaar opnieuw vastgelegd en is voor het eerst aanzienlijk gedaald. Die daling zorgt voor een grote stijging van het belastbaar voordeel. CO2-uitstoot aanduiden in 2021: enkel WLTP-waarde verplicht te vermelden Tot en met december 2020 waren de constructeurs verplicht om op het EG-certificaat van overeenstemming of het gelijkvormigheidsattest zowel een NEDC-waarde als een WLTP-waarde te vermelden om de CO2-uitstoot aan te duiden.

Bedrijfswagen: Wat Zijn De Voor- En Nadelen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Deze wordt echter niet apart berekend, maar gaat mee in dezelfde VAA-vaststelling als de bedrijfswagen. Oftewel: de kosten voor het verbruik van de wagen (betaald via een tankkaart of anderszins door jou als werkgever voldaan) vergroten het forfaitair geraamde voordeel niet. Mobiliteitsbudget Medewerkers die een bedrijfswagen willen inruilen voor andere voordelen, kunnen kiezen voor een mobiliteitsbudget: Een bedrijfswagen voor je medewerker? Liantis sociaal secreteriaat ondersteunt je met alle administratieve formaliteiten! .

België is het land van chocolade, wafels en … bedrijfswagens. Want nergens rijden er procentueel gezien zoveel bedrijfswagens over de wegen als in ons land. Om het aantal files te verminderen, moedigt de overheid ondernemingen aan om hun medewerkers een mobiliteitsvergoeding aan te bieden in plaats van een bedrijfswagen. Terwijl de concrete uitwerking van die mobiliteitsvergoeding nog volop aan de gang is, weerklinkt almaar vaker de vraag of een bedrijfswagen nog een interessante verloning is.

Het voordeel voor de werkgever Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw verloningssysteem? Dan moet u daar een solidariteitsbijdrage op betalen. Die bijdrage wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe hoger de uitstoot, hoe meer u betaalt. Maar zelfs de maximumbijdrage ligt lager dan de (minimaal) 30% die u betaalt als patronale sociale bijdrage.

Bedrijfswagen Vanaf 1 Januari Fors Duurder: Als Werknemer Sta ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Het voordeel voor de werknemer Uw werknemer moet een voordeel van alle aard (VAA) betalen op zijn bedrijfswagen, want hij gebruikt die wagen ook voor privédoeleinden. Het VAA is een forfait dat berekend wordt op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen. Maar ook dat forfait ligt lager dan het voordeel dat de werknemer werkelijk geniet als hij over een bedrijfswagen kan beschikken.

Goede afspraken Geeft u uw werknemer een bedrijfswagen? Vergeet dan geen car policy op te stellen. Daarin legt u de gemaakte afspraken over de bedrijfswagen vast. Een goede car policy omschrijft zeker: wat er gebeurt met de wagen wanneer uw werknemer langdurig afwezig is (bijvoorbeeld door ziekte of tijdskrediet) wanneer uw werknemer zijn wagen moet teruggeven (bijvoorbeeld op de laatste dag van zijn arbeidsovereenkomst) de verantwoordelijkheid van uw werknemer om de wagen als een goede huisvader te onderhouden wat uw werknemer moet doen wanneer hij betrokken is bij een ongeval wie de franchise betaalt wie er met de bedrijfswagen mag rijden (alleen uw werknemer of ook zijn familieleden?) Door deze zaken op te nemen in een car policy, voorkomt u problemen.

Het mobiliteitsbudget dat in het artikel 'Welke troeven biedt een mobiliteitsbudget?' aan bod komt, is alvast een stap naar meer duurzaamheid. Voordeel van alle aard, Mag uw werknemer zijn of haar gebruiken, dan wordt dat aanzien als een voordeel van alle aard. In tegenstelling tot loon, is dit voordeel vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor u als voor uw werknemer.

Bedrijfswagen: Wat Zijn De Voor- En Nadelen? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Regering België: Enkel Elektrische Bedrijfswagens Vanaf 2026 ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperWerknemer Betaalt Voor Zijn Bedrijfswagen: Veel Gevolgen - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


De cataloguswaarde en de CO²-uitstoot zijn bepalend. Die waardering is echter zo voordelig dat een bedrijfswagen nog altijd één van de interessantste alternatieve loonvoordelen is. Per jaar vermindert het voordeel van alle aard in functie van de ouderdom van de wagen met 6% tot een minimum van 70% na 5 jaar.

Belasting Op Het Voordeel Alle Aard Stijgt Aanzienlijk In 2022 - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperVoordeel Alle Aard Van Een Bedrijfswagen Of Bedrijfsvoertuig - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Hoe vervuilender de wagen, hoe meer u betaalt. Beter dan loon, Het voordeel van alle aard van een gemiddelde bedrijfswagen ligt tussen de 200 euro en 300 euro per maand. Rekening houdend met 50% belastingen, moet uw werknemer ongeveer 100 euro tot 150 euro zelf betalen voor zijn bedrijfswagen. Met dat geld kan hij of zij zelf geen auto en brandstof betalen.